TRƯỜNG TH PHÚ THUẬN A2 QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG