• IMG_312394
 • IMG_302140
 • IMG_299284
 • IMG_312744
 • IMG_313442
 • IMG_312994
 • IMG_313822
 • IMG_314644
 • IMG_315674
 • IMG_317376
 • IMG_316749
 • IMG_318430
 • IMG_318612
 • IMG_318990
 • IMG_319552
 • IMG_319897
 • IMG_320412
 • IMG2017052609103016
 • IMG2017090114134038
 • IMG2017090508170829
 • IMG2017090508374832
 • IMG2017100317294255
 • IMG2017090508400226
 • IMG2017100318000250
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ...
Thân gửi: Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà!Hôm nay, chúng ta bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2022 với tất cả niềm tin và khát vọng vươn xa. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà lời chúc năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.Trải qua năm 2021 đầy biến động để lại cho mỗi ...
> Xem chi tiết

Hoạt động trường
Trang tin 24/24 trường
Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 2
Hội thi TPTĐ giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức đội năm 2017-2018
 • IMG_312394
 • IMG_302140
 • IMG_299284
 • IMG_312744
 • IMG_313442
 • IMG_312994
 • IMG_313822
 • IMG_314644
 • IMG_315674
 • IMG_317376
 • IMG_316749
 • IMG_318430
 • IMG_318612
 • IMG_318990
 • IMG_319552
 • IMG_319897
 • IMG_320412
 • IMG2017052609103016
 • IMG2017090114134038
 • IMG2017090508170829
 • IMG2017090508374832
 • IMG2017100317294255
 • IMG2017090508400226
 • IMG2017100318000250
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ...
Thân gửi: Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà!Hôm nay, chúng ta bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2022 với tất cả niềm tin và khát vọng vươn xa. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà lời chúc năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.Trải qua năm 2021 đầy biến động để lại cho mỗi ...
> Xem chi tiết

Hoạt động trường
Trang tin 24/24 trường
Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 2
Hội thi TPTĐ giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức đội năm 2017-2018