• IMG_312394
 • IMG_302140
 • IMG_299284
 • IMG_312744
 • IMG_313442
 • IMG_312994
 • IMG_313822
 • IMG_314644
 • IMG_315674
 • IMG_317376
 • IMG_316749
 • IMG_318430
 • IMG_318612
 • IMG_318990
 • IMG_319552
 • IMG_319897
 • IMG_320412
 • IMG2017052609103016
 • IMG2017090114134038
 • IMG2017090508170829
 • IMG2017090508374832
 • IMG2017100317294255
 • IMG2017090508400226
 • IMG2017100318000250
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Từ ngày 02 đến 12/10/2018, kết hợp dịp Đoàn kiểm tra đầu năm của Sở Giáo dục và ...
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục, đồng thời, để cung cấp thêm thông tin, tạo cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lí, dạy học, từ ngày 02 đến 12/10/2018, Đoàn kiểm tra đầu năm của Sở GDĐT phối hợp với các Phòng GDĐT tổ chức bốn Hội thảo “Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục” tại bốn đơn vị ...
> Xem chi tiết

Hoạt động trường
Trang tin 24/24 trường
Thống kê
Hôm nay : 6
Hội thi TPTĐ giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức đội năm 2017-2018